สินเชื่อคนพิการ 2567

สินเชื่อคนพิการ 2567

ส่องเงื่อนไขสินเชื่อคนพิการ 2566 ก่อนทำการสมัคร
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่คิดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.2 แสนบาท

สินเชื่อคนพิการ 2567 ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 2567 ใครกู้ได้บ้าง

สินเชื่อคนพิการ 2567 สินเชื่อคนพิการถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่คนพิการสามารถกู้เงินจากกองทุนคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อช่วยเป็นในการใช้จ่ายตามต้องการได้อย่างอิสระ และเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพโดยเฉพาะ

สินเชื่อคนพิการ 2567 เปิดให้คนพิการกู้เงินได้ถึง 60,000 บาท หลอกกันหรือไม่

สินเชื่อคนพิการ 2567เปิดให้คนพิการกู้เงินได้จริงแท้แน่นอนไม่มีหลอก เป็นวงเงินและงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและกำลังหาเงินลงทุนได้ไปลงทุนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

โดยคนพิการ ขอสินเชื่อด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อยื่นคำร้องเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วนำส่งเอกสารเพื่อกู้ยืมเงินคนพิการให้แล้วเสร็จ จากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อสอบถามและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สินเชื่อคนพิการ 2567 ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง 

สำหรับคนพิการที่ต้องการสินเชื่อคนพิการ 2567 จะต้องมีการยื่นเอกสารรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ 

 1. รูปถ่ายปัจจุบันเต็มตัวผู้พิการ 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้พิการอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านอีก 1 ฉบับ
 4. เอกสารรับรองเงินเดือนของผู้พิการ 1 ฉบับ 
 5. เอกสารรับรองของผู้ดูแลคนพิการอีก 1 ฉบับ

ประเภทกู้เงินคนพิการ สินเชื่อคนพิการ 2567

 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบบุคคลเดียว รายบุคคล
 1. การยื่นเรื่องขอสินเชื่อคนพิการ 2567แบบบวกคนเดียวจะต้องใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ 
 2. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีชื่อที่อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นคำร้องหรือยื่นกู้นั้นตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปหรือ 3 เดือนขึ้นไป
 4. จะต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือมาช่วยในการค้ำประกัน 
 5. จะมีการตรวจสอบประวัติการชำระที่ผ่านมาและจะต้องไม่มีประวัติการชำระหนี้เสียหรือประวัติเสียหายจากการกู้เงินจากกองทุน กรณีที่มีประวัติเสียหายมาก่อนและดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 • ประเภทกู้เงินคนพิการ แบบหลายคน รายกลุ่ม 

การพิจารณากลุ่มผู้พิการแบบกลุ่มที่รวมตัวกันยื่นเรื่องขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน แต่วัตถุประสงค์จะต้องเป็นไปด้วยเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เช่น ทุนประกอบอาชีพ

 1. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของกลุ่มร่วมกันมาแล้วขั้นต่ำ 6 เดือน
 2. แบบแผนงานหรือแบบโครงการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
 3. การค้ำประกัน จะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรเกี่ยวกับด้านคนพิการที่เป็นกลุ่มนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ

สินเชื่อคนพิการ 2567 ผ่อนกี่ปี? ดอกเบี้ยแพงไหม?

อีกเรื่องที่หลายคนคิดไม่ตกคือระยะเวลาในการชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ซึ่งสินเชื่อคนพิการ 2567 มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้คืนไว้ที่ 5 ปีและที่พิเศษสุด ๆ ก็คือฟรีดอกเบี้ย ซึ่งจะเห็นไม่บ่อยนักในการขอสินเชื่อสำหรับปี 2024 แม้จะเป็นสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือหรือสนับสนุนก็ตาม

สำหรับคนพิการ ที่กำลังหาเงินลงทุน เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะสินเชื่อคนพิการ 2567 แนะนำเลยว่าต้องห้ามพลาดเพราะคุณจะมีเงินก้อนที่ใช้ลงทุนโดยไม่ต้องหาเงินลงทุนจากแหล่งออนไลน์อื่นหรือจากเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสุดโหดเลยสินเชื่อคนพิการนี้

แหล่งให้บริการเงินด่วน

ผ่อนไอโฟนดีแทคไม่มีบัตรวันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษ
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ย 0%
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 40,000 บาท
สนใจสมัครผ่อนไอโฟนบานาน่าไม่มีบัตร 2023
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top