วิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนอย่างการทำสัญญาเงินกู้แล้วดำเนินคดี

2024วิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน ทำอย่างไรดี เมื่อมีคนยืมเงินแล้วไม่คืน

หลายครั้งการเอ็นดูคนอื่นเอ็นเราจะขาด เรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คนที่มีปัญหาทางการเงินนั้นน่าเห็นใจแต่เมื่อมีปัญหามายืมเงินสิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องหามาคืนด้วย การเป็นเจ้าหนี้จะลำบากใจมากถ้าเจอลูกหนี้ที่ไม่ดี ยืมเงินแล้วไม่คืนยิ่งถ้าเป็นการยืมเงินปากเปล่าไม่มีสัญญายืมเงิน ถ้าเจอคนที่มีนิสัยชอบยืมเงินแล้วไม่คืน วิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนด้วยการทวงเงินเป็นอีกเรื่องที่ยุ่งยากแต่สุดท้ายแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้เจ้าหนี้ได้เงินคืน

2567 ทำสัญญาเงินกู้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอีกวิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน

การให้ใครยืมเงินก็แล้วแต่ที่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นอย่างมากก็คือสัญญาถ้าโดนยืมเงินแล้วไม่คืนทําไงดี จะสามารถหาวิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนได้ง่ายมากขึ้นถ้ามีการทำสัญญากันเอาไว้ เมื่อมีการผิดสัญญาจะทำให้มีหลักฐานเพื่อไปแจ้งความในการดำเนินคดีได้ ส่วนใครที่ได้ให้ยืมเงินไปแล้วไม่มีสัญญา ในทางกฎหมายได้บอกไว้ว่าการมีแชทที่ได้พูดคุย มีการระบุการยืมเงินยอดเงินมีหลักฐานการโอนเงินก็ถือว่าเป็นการยืมเงินได้แล้ว ดังนั้นโดนยืมเงินแล้วไม่คืนแจ้งความได้ไหม ตอบเลยว่าได้ยิ่งถ้าเป็นยืมเงินแล้วไม่คืนมีสัญญาชัดเจน สามารถดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน ซึ่งยืมเงินแล้วไม่คืนผิดมาตราอะไรนั้น จะมาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้มีคำสั่งบังคับให้ลูกหนี้คืนเงินให้ได้ เป็นวิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนอย่างตรงไปตรงมาได้เลย

วิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนทำได้ด้วยการฟ้องอย่างถูกกฎหมาย

วิธีทำให้คนคืนเงินในทางกฎหมายแล้วทำได้อย่างเป็นขั้นตอนให้ถูกต้อง เป็นคดีทางแพ่ง สามารถไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจให้เป็นหลักฐานในการนำไปดำเนินคดีทางแพ่งได้เอง โดยจะฟ้องคนยืมเงินไม่คืนได้เพื่อเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า การกู้ยืมเงิน 2,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีสัญญาการกู้ยืมจึงจะสามารถฟ้องศาลได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

  • กรณีมีสัญญาการยืมเงิน ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือสัญญากู้ยืมที่ระบุ สัญญาได้ทำขึ้นที่ไหน วัน-เวลาในการทำสัญญา 
  • กรณีไม่มีสัญญาการยืมเงิน ผู้ให้กู้สามารถใช้หลักฐานการ Chat ฟ้องศาลได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ต้องมีหลักฐานเป็นข้อความการสนทนาขอกู้ยืมเงินผ่านบริการแชตที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น Facebook, LINE และมีข้อความที่ระบุว่าใครเป็นผู้ขอยืม จำนวนเงินที่ยืม และจะใช้คืนเมื่อไหร่ โดยรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่มีการตัดต่อแก้ไขวันที่ หรือเวลารับ-ส่งข้อความกัน

วิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนจะไม่ต้องทำ ถ้าเราไม่ให้ยืมเงิน

อย่างที่บอกการเป็นเจ้าหนี้นั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลย ยิ่งถ้าเจอลูกหนี้ที่ยืมแล้วไม่คืนเงิน บางคนเจอเพื่อนยืมเงิน, ญาติยืมเงิน แล้วใจอ่อนทางที่ดีที่สุดงดยืมเงินทุกกรณี ใครจะมาบอกว่าไม่ให้ยืมเงินแล้วโกรธก็ต้องปล่อยไป จะได้ไม่ต้องมาหาวิธีแก้เผ็ดคนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน

Scroll to Top