แนะนำวิธีออมเงินผ่านตารางออมเงิน 1 ปีที่สามารถทำได้จริงในปี 2024 นี้

เคล็ดลับสำหรับการมีเงินเก็บ2024 มาดูวิธีออมเงินเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

การเริ่มต้นสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนั้น ก็อาจจะต้องเริ่มจากการเก็บเงินให้เป็น หลายคนหาวิธีออมเงินให้ได้ผล เพราะอยากมีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเก็บเงินเพื่อใช้ซื้อของที่ต้องการ การเก็บเงินได้ตามที่ตั้งใจไว้นั้น ถือว่าเป็นสร้างวินัยทางการเงินที่ดี คนที่มีเงินเก็บนั้นมักจะไม่มีปัญหาภาระเรื่องหนี้สินมาพัวพัน ยามที่จำเป็นของใช้เงินก็มีเงินออกมาใช้จ่ายไม่ต้องไปกู้ยืมใครมา

วิธีออมเงินนั้นมีหลายแบบเลือกวิธีและจำนวนเงินที่เหมาะกับตัวเรา

วิธีการออมเงินให้ได้ผลนั้นมีหลายแบบ ซึ่งการเก็บเงินให้อยู่นั้น มีปัจจัยหลายอย่าง เราอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง อย่างเช่น

วิธีออมเงินมนุษย์เงินเดือน : ถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนั้นคือเก็บก่อนใช้ จะเก็บมากเก็บน้อยก็ขอให้เก็บทันทีที่เงินเดือนออก 

วิธีออมเงินนักเรียน : เนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียนอาจจะยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีภาระ หากค่าขนมหรือค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้มาจากผู้ปกครอง สามารถแบ่งมาเก็บได้บ้างก็จะเป็นการเริ่มต้นวิธีออมเงินที่ดี

สำหรับจำนวนเงินที่เราต้องการเก็บนั้นขึ้นอยู่กับรายได้และเป้าหมายของแต่ละคน ถ้าสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ การเริ่มต้นวิธีออมเงินอย่างฉลาดนั้น อาจจะเริ่มที่ประมาณ 5% ของรายได้ เทคนิคการออมเงินที่สำคัญนั้นคืออย่านำเงินเก็บมาใช้โดยไม่จำเป็นอย่างเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นอาจจะท้อได้ว่าเก็บเท่าไรก็เก็บเงินไม่อยู่

2567ตั้งเป้าหมายจะหาวิธีออมเงินสำหรับ 1 ปีจะทำได้อย่างไร

สำหรับวิธีในการออมเงินที่จะทำได้จริงนั้น อาจจะให้เริ่มจากกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เช่นอาจจะเริ่มที่ 1 ปี จากนั้นให้ทำตารางออมเงิน 1 ปี โดยที่กำหนดวันที่จะใส่เงินออมลงในบัญชีธนาคารอาจจะเลือกเป็นบัญชีแบบฝากประจำแนะนำว่าให้เลือกเป็นรูปแบบที่ถอนเงินออกมายากสักหน่อยจะได้เป็นรูปแบบวิธีออมเงินที่ได้ผล จะได้ไม่ถอนเงินออกมาใช้ได้ง่าย สำคัญที่สุดก็คือการมีวินัยและทำตามตารางเงินออมที่กำหนดเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลามาเปิดดูเงินก็จะเห็นยอดเงินที่เป็นก้อนชัดเจน

วิธีออมเงินให้ประสบความสำเร็จคือการมีวินัยและทำอย่างสม่ำเสมอ

สูตรการออมเงินที่ได้ผล อยู่ที่ตัวเราเป็นหลักเลยไม่ว่าจะกี่เคล็ดลับ จัดตารางออมเงิน วางแผนไว้อย่างดี มีวิธีออมเงินที่คนอื่นทำได้ผลไว้มากมาย แต่ถ้าตัวเราไม่มีวินัยทำไม่สม่ำเสมอหาข้ออ้างไม่นำเงินมาเก็บอย่างที่ตั้งใจไว้โอกาสที่จะเก็บเงินให้อยู่ก็ยาก แต่ถ้าใครบอกว่ารายได้ไม่พอจะเก็บจริง ๆ แต่ถ้าเราต้องการมีเงินเก็บก็ต้องแก้ไขด้วยการหารายได้เพิ่ม การสร้างวินัยในการเงินที่ดีจะทำให้โอกาสที่เราต้องเจอวิกฤตทางการเงินก็จะน้อยลงไปด้วย

Scroll to Top