ประตูเหล็กม้วนเซฟตี้
ระบบการปิด-เปิดประตูม้วน แบ่งเป็น 4 ระบบโดยพิจารณาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมดังนี้:-

 

1 .ระบบมือดึงหรือสปริงเลื่อน (HAND-PULLED TYPE)

   ระบบนี้ความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 4.00 ม. หรือสูงไม่เกิน 3.00 ม. ทั้งนี้ควรคำนึงถึงน้ำหนักด้วยว่าประตูบานหนึ่งไม่ควรเกินกว่า 120 กก. ถ้าหากมีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าที่กำหนดนี้ควรเสริมเสากลาง โดยแบ่งช่วงประตูออกเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ความกว้างของแต่ละช่วงไม่เกินกว่า 4.00ม. หรือ พิจารณาใช้ระบบอื่นที่มีความเหมาะสมกว่านี้

2 .ระบบโซ่ดึง (CHAIN-HOIST MECHANIZM TYPE)

นอกจากระบบไฟฟ้าแล้ว ระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่สามารถ
ปิด-เปิด ประตูที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้ โดยที่มีความคงทนในการใช้งานได้ดี เนื่องจากใช้ระบบรอก ในการทดน้ำหนักแต่บานประตูก็ไม่ควรเกินกว่า 800 กก. หรือกว้างไม่เกิน 7.00 ม. และสูงไม่เกิน 4.50 ม. ระบบนี้ปิด-เปิดได้เพียงด้านเดียว เมื่อปิดประตูแล้วต้องออกทางประตูอื่น หรือติดตั้งประตูบานเล็ก (PASS DOOR) ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของบานประตูม้วน

 
 

3 .ระบบมือหมุน (HAND-CRANK TYPE)

    ความกว้างของบานประตูไม่ควรเกิน6.00 ม. หรือสูงไม่เกิน 4.00 ม.
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วยว่า ประตูบานหนึ่งต้องไม่เกิน 400 กก. ระบบนี้ปิด-เปิดได้เพียงด้านเดียว เหมือนระบบโซ่ดึงเมื่อปิดประตูแล้วต้องออกทางประตูอื่น หรือมีประตูบานเล็ก (PASS DOOR) ตามความจำเป็น

4. ระบบไฟฟ้าและโซ่ (MOTOR-SWITCH TYPE)

ความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 10.00 ม. หรือสูงไม่เกิน 6.00 ม.
ทั้งนี้ต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกินกว่า 1,000 กก. หากมีน้ำหนักเกินกว่า นี้โปรดปรึกษากับบริษัทก่อนถึงแม้ว่าระบบนี้ จะ สามารถต่อสวิทซ์ ไฟฟ้าให้ปิด-เปิด ได้ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งมีระบบโซ่ดึงใช้ใน ขณะที่ไฟฟ้าเกิน ขัดข้องได้ แต่ก็จำเป็นต้องมีประตูอื่นที่จะเข้าไปภายในสาวโซ่เปิด ประตูเพื่อทำการซ่อมระบบไฟฟ้าได้

 


ประตูม้วนเซฟตี้มี 2 แบบได้แก่

1. แบบทึบ ใบประตูมีคุณลักษณะการใช้งานแตกต่างกันดังนี้
 
ชนิดโลหะ
ความหนา
ลอนประตู
น้ำหนัก
บานประตูไม่ควรกว้างเกิน
เบอร์
มม.
คู่
เดี่ยว
กก/ลบ.ม.
กว้าง/ม.
สูง/ม.
เหล็กชุบกาลวาไนซ์
22
0.70
มี
มี
10.0
4.00
3.50
เหล็กชุบกาลวาไนซ์
20
0.90
มี
มี
13.0
5.00
4.00
เหล็กชุบกาลวาไนซ์
18
1.20
-
มี
19.0
6.00
6.00
เหล็กชุบกาลวาไนซ์
16
1.60
-
มี
24.0
10.00
6.00
อลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
18
1.20
-
มี
6.0
5.00
4.00
สแตนเลส
23
0.60
มี
มี
9.0
4.00
3.50
น้ำหนักโดยเฉลี่ยรวม Bottom Bars แล้ว
รูปหน้าตัดใบประดูชนิดต่าง ๆ
รูปแสดงการชุบกาลวาไนซ์และการเคลือบใบประตูเหล็กม้วนแบบทึบ
 
การเจาะช่องระบายอากาศ (VENTILATION HOLES)
ใบประตูแบบทึบสามารถเจาะช่องระบายอากาศได้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศและรับแสงสว่างจากภายนอกได้ ชนิดลอนเดี่ยวเลือกเจาะได้ 2 แบบ ได้แก่แบบปั๊มหลุดและ แบบปั๊มไม่หลุด


2.แบบโปร่ง มีลายประดูดังนี้
ลายธรรมดา 5 ลาย


บริษัท เซฟตี้สตีลอินดัสตรี จำกัด
SAFETY STEEL INDUSTRY CO.,LTD.

1356 หมู่ 9 ซอยสันติคาม 11 ถ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
1356 Moo 9 Soi Sunticrum 11, Sukhumvit Rd. Samrong Nua, Amper Maueng, Samutprakarn 10270
TEL. 02-749-2165-7 , 396-0935-7 FAX : 02-749-2168
Email:safetysteel@hotmail.com

โดยทีมงานผู้บุกเบิกด้านประตูเหล็กม้วนเป็นแห่งแรกที่มีความชำนาญมากกว่า 25 ปี