ยินดีต้อนรับสู่  www.Thaibuild.com  เว็บไซต์ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
 • ตั้งให้ Thaibuild เป็นหน้าแรก   
 • Bookmark Thaibuild
 •  
  ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง Online
  l    Home     l    What's New & News     l    Projects     l    Calendar     l    เพิ่มรายชื่อบริษัท     l    อัตราโฆษณาแบนเน่อร์     l    ติดต่อ Thaibuild     l
   
   

   
   
   


  สถานีกลางบางซื่อ
  BANGSUE GRAND STATION


  สถานีกลางบางซื่อ เป็นศุนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน เนื่องจากเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าผ่านถึง 4 สายด้วยกัน คือ สายสีแดงชานเมือง สายสีแดงอ่อน สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และนอกจากนั้นยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

  สถานีกลางบางซื่อคาดว่าจะเสร็จในเดือน พ.ย. 2562 เมื่อเปิดใช้งานจะเป็นสถานีรถไฟทีใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซี่ยน เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย
  ชั้นใต้ดิน : ลานจอดรถที่สามารถรองรับได้กว่า 1,700 คัน
  ชั้น 1 : ชั้นจำหน่ายตั๋ว พื้นที่พักคอยผู้โดยสาร เขตร้านค้า พื้นที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และจุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ขสมก.และ บขส.
  ชั้น 2 : ชั้นชาลารถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกลทุกเส้นทาง 8 ชานชาลา
  ชั้น 3 : ชั้นชานชาลารถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทาง 10 ชานชาลา และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ 2 ชานชาลา .........
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน

  ปีพ.ศ.2552 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการจัดการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความพลิกผันทางการเมืองของสังคมไทย นายธีรพล นิยม ในนามบริษัท อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำกัด สถาบันอาศรมศิลป์ จึงได้เป็นผู้นำในการรวมตัวกับมิตรสหายทางวิชาชีพอีก 4 บริษัท เข้าร่วมใน“วาระแห่งชาติ” ครั้งสำคัญดังกล่าวในนามทีม “สงบ 1051” ด้วยความมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบ โดยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเชิงคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ..........
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>


  โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ

  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) (อังกฤษ: The High-Speed Rail Linked 3 Airport Project) เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนที่ต่อยอดจากรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ ไชน่า เรลเวยส์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชัน ภายใต้การร่วมทุนร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง คุนหมิง - สิงคโปร์ สาย Eastern Route ที่จะเชื่อมต่อประเทศกลุ่ม CMLV เข้าเป็นผืนแผ่นเดียวกัน ....................
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีแนวคิดที่จะสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาสขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และ เผยแพร่มรดกธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุมอบไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านพุทธทาส สถาปนิกจึงเข้ามาเป็นจิตอาสามีส่วนร่วมในการออกแบบและผลักดัน โครงการให้เกิดผลสำเร็จขึ้นจริง

  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพที่สืบทอดเจตนารมณ์ในการเผยแผ่หลักธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยการเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณอย่างสมสมัย...........

  รายละเอียดเพิ่มเติม >>


  สถาบันอาศรมศิลป์ มหาวิทยาลัยมุงจาก
  สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกก่อตั้งขึ้นหลังจากที่โรงเรียนรุ่งอรุณได้ดำเนินการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย มาแล้วเป็นเวลา 10 ปี โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาแบบองค์รวม เมื่ออาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสถาปนิกภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับโจทย์ที่ท้าทายในการออกแบบ “บ้าน”ของชาวอาศรมศิลป์ที่มีทั้ง ผู้บริหาร ครู สถาปนิก และบุคลากรส่วนต่างๆ ของสถาบัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนโดยมีเป้าหมายในการสร้างให้บ้านหลังนี้เป็น Contemporary Tropical Architecture ที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การส่งเสริม “ชีวิต”ที่อยู่ภายในให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน ธรรมชาติ และการสืบสานภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตะวันออกให้เข้ากับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Local Wisdom + Modern Technology )...........
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
  Page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  .
   
  เหล็กเส้น JS คุณภาพ เต็มมาตรฐาน
   
   
  ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสนามเทนนิสด้วยระบบ Shellkote Mastic รับเหมางานระบบกันซึม Shellkote จำหน่ายและติดตั้งฉนวนกันความร้อน Miccell ด้วยผลงานและประสบการณ์กว่า 20 ปี
   
   
  Kacha (Thailand) Co.,Ltd.
   
   
  Ebersplice (Asia) Co., Ltd.
   
   
   
   
   
  สนใจลงโฆษณาติดต่อ   editor@thaibuild.com   thaibuild
   
  สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © Copyright 2000-2019 thaibuild.com. All Rights Reserved.
   
  บริษัท รับทำ SEO ใน กรุงเทพ ภายใต้สัญญา Quality Development Protocal Search Monopoly