ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง Online www.Thaibuild.com  เว็บไซต์ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
 • ตั้งให้ Thaibuild เป็นหน้าแรก   
 • Bookmark Thaibuild
 •  
   

   
   
   
   
   

   
  แสดงผลลัพธ์การค้นหาวัสดุก่อสร้าง  "15-001"
  show in (6 - 10 of 17)

  ที.พี.ที. เครื่องมือสำรวจ หจก.
  T.P.T. SURVEY EQUIPMENT LP.
        
  125/79-80 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel : (662) 9322728, 9322406, 9323104   Fax : (662) 5306610, 9322928, 9323787
 • กล้องสำรวจ-อุปกรณ์รังวัด  


  ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) บจก.
  TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
        
  77/162 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 37 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  Tel : (662) 4401152 (5 สายอัตโนมัติ)   Fax : (662) 4401158
   
  Profile : บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในสาขาของบริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 76 ปี ในการผลิตสินค้า ภายใต้ตราสินค้า TOPCON บริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น (TOPCON CORPORATION) ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดี และ ตรงตามความต้องการของลูกค้า จนเป็นผู้นำของโลก ในการผลิตเครื่องมือ ทางด้านสายตา, เครื่องมืออิเลคทรอนิก ทางด้านสำรวจ และ ก่อสร้าง รวมถึง เครื่องหาค่าพิกัด โดยรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) โดยมีสาขาทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ, ยุโรป, แอฟริกา และ เอเชียแปซิฟิค
  Products & Services: Topcon's Positioning Business offers solution for a wide range of fields from Survey, Construction, Machine Control to Mobile Control, as well as Precision Agriculture. GNSS, Total Station, 3D Scanner, Machine Control, Data Collector, Application/Software, Lasers, Levels/Theodolites
  Brands : TOPCON
 • กล้องสำรวจ-อุปกรณ์รังวัด   'TOPCON'

  บางกอกโคมัตสุเซลส์ บจก.
  BANGKOK KOMATSU SALES CO.,LTD.
        
  28/9 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  Tel : (662) 6632666   Fax : (662) 6632566

 • เครื่องอัดลม   'โคมัตสุ KOMATSU'


  อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง บจก.
  ULTIMATE POSITIONING CO.,LTD.
        
  1/285 ชั้น 4 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  Tel : (662) 5823609   Fax : (662) 5823610
         
  Products & Services: กล้องสำรวจ , อากาศยานไร้คนขับ(UAV) (Aerial Photo Solutions) , เทคโนโลยีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (Ground Mapping Solutions) , เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลทำแผนที่สร้าง Model โดยใช้ 3D Scanner (Pointclouds Capturing Solutions) , Laptop ภาคสนาม Military Grade (Field Computer Processing Solutions) , โปรแกรมประมวลผลข้อมูล Point Clouds (Orbit Software Gis Solution) , โปรแกรมสร้างภาพ Ortho จาก UAV (Drones Software Processing & Creating Map) , Aerial Photo Solutions , คอร์สการอบรมการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในงานสำรวจ (GNSS Training)
 • กล้องสำรวจ-อุปกรณ์รังวัด  


  อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) บจก.
  ESRI (THAILAND) CO.,LTD.
        
  202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  Tel : (662) 6780707 ต่อ 1638, 1639   Fax : (662) 6780707 ต่อ 1620

 • กล้องสำรวจ-อุปกรณ์รังวัด   'LEICA'    Page 1  2  3  4  Back   Next 

 •  
  เหล็กเส้น JS คุณภาพ เต็มมาตรฐาน
   
   
  Kacha (Thailand) Co.,Ltd.
   
   
  สมพรเข็มเจาะ
   
   
  Ebersplice (Asia) Co., Ltd.