ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง Online www.Thaibuild.com  เว็บไซต์ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
 • ตั้งให้ Thaibuild เป็นหน้าแรก   
 • Bookmark Thaibuild
 •  
   

   
   
   
   
   

   
  แสดงผลลัพธ์การค้นหาวัสดุก่อสร้าง  "13-009"
  show in (26 - 28 of 28)

  ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ บจก.
  SITE PREPARATION MANAGEMENT CO.,LTD.
        
  12/8-11 อาคาร เอ.วี. ชั้น 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Tel : (662) 9543270-3   Fax : (662) 5892190

 • ระบบควบคุมบ้าน-อาคารอัจฉริยะ   ' WATER SENSE'


  ไทยสงวนวานิช 2489 บจก.
  T.N.INCORPORATED CO.,LTD.
        
  อาคารรัจนาการ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  Tel : 02-6765959   Fax : 02-6765968  
  Profile : ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง Fuji Electric จากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 60 ปี .
  Products & Services: อุปกรณ์ไฟฟ้า
  Brands : Fuji Electric
 • ระบบควบคุมบ้าน-อาคารอัจฉริยะ   'FUJI'


  ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช บจก.
  IREX RESEARCH COMPANY LIMITED
        
  67/88 หมู่ 7 ซอย 69 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  Tel : (662) 9724680-4   Fax : (662) 9724685
   
  Profile : ไอเร็กซ์ รีเสิร์ช เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรไทย ผู้มีความรู้ความชำนาญด้าน อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 10 ปี เมื่อกลับสู่ประเทศไทย ได้ทำการคิดค้นพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ใช้กับอาคารสำนักงาน โรงงาน ที่พักอาศัย สถานที่ทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัย
  Products & Services: ระบบบ้านอัจฉริยะ Home Companion, ระบบรักษาความปลอดภัย I-Secure, เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ, ระบบแผงแสดงจุดแจ้งเหตุ, ระบบบริหารจัดการพลังงานเอ็นเซฟ, อุปกรณ์ลดพลังงานในระบบหอผึ่งลมเย็น ซีทีอี-เซฟเวอร์, ซอฟท์แวร์จัดการความปลอดภัยระบบผ่านเข้าออกประตู, กล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิด แบบ IP
  Brands : IREX, Home Companion, I-Secure, CEM Emerald, EnSave, CTe-Saver, Software House C CURE 9000, American Dynamics
 • ระบบควบคุมบ้าน-อาคารอัจฉริยะ   'Home Companion'


    Page 1  2  3  4  5  6  Back   Next 

 •  
  เหล็กเส้น JS คุณภาพ เต็มมาตรฐาน
   
   
  Kacha (Thailand) Co.,Ltd.
   
   
  สมพรเข็มเจาะ
   
   
  Ebersplice (Asia) Co., Ltd.